medicalweb

EKG-prov krävs för att vara berättigad till stöd

De EKG-tester som krävs för att styrka olika konditionstester finansieras inte av NEAK och måste därför ersättas. Avgiften är 5 000 HUF.

Vi utför ett lämplighetstest i följande fall:

att hålla ett skjutvapen
för ett körkort
för ett certifikat för fritidsbåtar på inre vattenvägar

Avgifter för tjänster för allmänläkare

Husläkare tillhandahåller dock även tjänster som inte täcks av sjukförsäkringen, utan som endast kan betalas genom att betala en ersättningsavgift.

Taxa för allmänpraktiserande läkare 2022 -

Szakvélemények Díjtétel
Bedömning av personlig hygien för anställning i ett prioriterat epidemiologiskt arbete.
5000 fot
Hälsoundersökning för adoptivföräldrar och vårdnadshavare
7200 fot
Expertrådgivning på begäran av sjukförsäkringsbolag, företagsförsäkringsbolag och som svar på juridisk rådgivning.
7200 fot
Medicinsk lämplighet för studier eller arbete utomlands - läkarutlåtande på ungerska
7200 fot
Alla andra icke-finansierade yttranden som kräver en utredning.
7200 fot
Igazolások Díjtétel
Att delta i en kurs, utlandsstudier, stipendium, skolgång
12500 fot
Företagshälsovård, på begäran av andra - icke offentligt finansierade - vårdgivare, organisationer, om tidigare eller behandlade sjukdomar.
7000 fot
Utfärdande av läkarintyg för utlandsresor - på ungerska
4500 fot
Ett intyg på ett främmande språk från ett annat land som bekräftar vaccination, medicinering och hälsostatus.
8000 fot
Beavatkozások

(nem a háziorvos kezdeményezésére, illetve érvényes társadalombiztosítási jogviszonnyal nem rendelkező páciens ellátása)

Díjtétel
Utföra undersökningar eller ingrepp i praktiken (ibland) på patientens initiativ eller på begäran av en annan vårdgivare (inte offentligt finansierade). Eller utföra dem för en patient utan giltig socialförsäkringsstatus, utanför akutvården.
9500 fot
Utskrift av elektroniskt lagrad dokumentation som genererats av en annan tjänsteleverantör, per sida.
200 fot
Blodprovtagning på operationen
4000 fot
Infusion under operationen (ibland)
12500 fot
I hemmet, på patientens initiativ - inte brådskande, inte slutenvård "Komfortbesök" eller besök hos en patient utan giltig rätt till social trygghet, som påbörjas var 15:e minut.
6000 fot
Injektion på begäran av en annan - icke offentligt finansierad - vårdgivare eller till en patient utan giltig socialförsäkringsrättighet, utan kostnad för läkemedlet.
4500 fot
Kiszállási díj lakáson végzett nem finanszírozott tevékenységhez Díjtétel
Utreseavgift, per kilometer
200 fot

Är du intresserad av arbetsplatsens stresstest?

Nödkort

Under din resa kan du råka ut för en oväntad medicinsk nödsituation på grund av en olycka, sjukdom eller ett befintligt tillstånd.

Vi erbjuder tjänsten i händelse av medicinska nödsituationer - främst vid utlandsvistelser. Du kan fylla i dina medicinska uppgifter i formuläret. Data kan visas utomlands på engelska, tyska, franska, italienska, spanska, ryska eller tyska - beroende på vilket land du befinner dig i. 

Arbetshälsa

Om du anställer en arbetstagare på en organiserad arbetsplats behöver du en företagshälsovårdstjänst (företagsläkare).

sv_SESwedish