medicalweb

Frågor

Ofta ställda frågor

WEBBPLATSEN FÖR ATT HITTA SVAR PÅ DINA FRÅGOR OM ALLMÄNMEDICINSK VÅRD.

Ja, praktiken finansieras av den nationella sjukförsäkringsfonden inom ramen för den regionala täckningsskyldigheten.

Det är kommunens ansvar att skapa förutsättningar för att tillhandahålla allmän sjukvård och att definiera det område som ska täckas (gatukarta).

Du hittar den också på hemsidan eller på Bischitz Johanna Integrated Human Services Centre. webbplats kan du ta reda på vem din husläkare är efter att du har angett din adress.

Den allmänpraktiserande läkaren får avslå en ansökan, men endast i särskilt motiverade fall, om ansökan görs av en person som är bosatt i det område (distrikt) där den allmänpraktiserande läkaren är belägen.

Du kan välja en annan GP än den du tidigare har valt. En gång om året kan du byta till en annan allmänläkare utan att ange skäl, men bara en gång om året om det finns ett motiverat skäl. Omregistrering är motiverad vid byte av bostadsort eller om det finns hinder för att träffa den valda läkaren.

Din husläkare har rätt att begära information om den vård du har fått, så att han eller hon kan fatta ett beslut om din behandling mot bakgrund av den vård du har fått. Detta kan omfatta information om när, var och vilken typ av vård du har fått.

Observera att de uppgifter som samlas in på detta sätt endast får användas i samband med vården av patienten och inte får vidarebefordras eller överföras till tredje part av den allmänläkaren.

Det är viktigt att du kan invända mot begäran om uppgifter om dig eller begära att ditt tidigare undantag återkallas, vilket din behandlande läkare skriftligen eller muntligen kommer att informera dig om.
Se till att du skickar det ifyllda formuläret (dispens för allmänläkare, dispens för allmänläkare) till NEAK. 

Regeringskansliet i huvudstaden Budapest
Avdelningen för familjestöd

Avdelningen för familjestöd (klicka) ansvarar för administrationen av följande förmåner:
Familjebidrag
Moderskapsersättning
Moderskapsersättning för ungrare som bor utomlands
Stöd till barnomsorg (ECEC)
Bidrag för barnomsorg (GYET)
Handikappbidrag (FOT)

Skicka ett meddelande
sv_SESwedish