medicalweb

Péterfy Sándor Utcai Hospital-Rendelőintézet VII. distrikt

Péterfy Hospital-Rendelőintézet är en av de största hälsovårdsinstitutionerna i Budapest med 1198 bäddar (568 aktiva och 630 rehabilitering/kroniska). 

Patientföreträdare

Diabetologi
EKG
Endokrinologi
Öron-, näs- och halsklinik
Gastroenterologisk klinik/Endoskoplaboratorium
Hematologi
Kardiologi
Nefrologi
Specialistklinik för neurologi
Gynekologisk specialitet
Reumatologi
Kirurgi
Ögonläkare
Urologi

Hudvård och annan vård än hudvård
Psykiatrisk sjuksköterska
Svábhegyi Medical Institute, Lower Eger Valley (Allergologi)
Sociala gruppen
TAMASZ
Lungvård


Tillgängliga studier:
CT
Röntgenbilder
Ultraljud
Mammografi
Inkrementella prover
Angiografi
Interventionella diagnostiska och terapeutiska ingrepp som inte är kärlrelaterade.
Exempelobjekt
Isotopstudier

DR JENŐ MANNINGER OLYCKS- OCH AKUTMOTTAGNING

Specialiserade öppenvårdsavdelningar och öppenvårdskliniker

Ambulanskontrollen Ambulanskliniken har två uppgifter. Å ena sidan utför vi kontrollundersökningar och vidare behandling av skadade patienter på akutmottagningen och andra institutioner.

Specialiserad ortopedisk kirurgi för vuxna:
(med remiss från en allmänläkare, per telefon: 06 1 2997700 / 2401)
För boende i Budapest VII. distrikt.

Läkare på vårdinrättningen

Péterfy Sándor Utcai-sjukhuset - öppenvårdsklinik

Specialiserad vård utan remiss

Viss specialiserad öppenvård enligt lag kan erhållas utan remiss.

Specialistkliniker i Budapest

Territoriell täckning av vårdgivare inom öppenvården

sv_SESwedish